Прозорість та відкритість

1.1. Витяг із статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.2. Витяг із статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.3. Витяг із статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.4. Витяг із статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.5. Положення про школу ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

 

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

3. Структура та органи управління;

4. Кадровий склад;

5. Освітні програми МОН

6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

 

7. Мова освітнього процесу: українська

8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення): ВАКАНТНИХ ПОСАД НЕМАЄ;

 

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

10.1.Результати моніторингу якості освіти;

10.2. Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт про діяльність закладу освіти;

12. Правила прийому до закладу освіти;

13. Розмір плати за навчання.

 

14. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу;

15. Стратегія розвитку на 2019-2024 роки;

16. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;