Прозорість та відкритість

1.1. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.2. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.3. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.4. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.5. Положення про школу ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

 

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

3. Структура та органи управління;

4. Кадровий склад;

5. Освітні програми МОН;

6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

 

7. Мова освітнього процесу: українська;

8. Вакансії, порядок й умови конкурсу на їх заміщення (в разі його проведення): вакантних посад немає;

 

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

10.1. Результати моніторингу якості освіти;

10.2. Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт про діяльність закладу освіти;

12. Правила прийому до закладу освіти;

13. Розмір плати за навчання;

 

14. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу;

15. Стратегія розвитку на 2019–2024 роки;

16. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

17. Порядок організації дистанційної форми здобуття повної загальної середньої освіти у ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

18. Порядок зарахування, переведення до іншого закладу загальної середньої освіти, відрахування та обліку здобувачів освіти у товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр освіти «Оптіма»;

19. Порядок організації екстернату в ТОВ «Центр освіти «Оптіма».

Зателефонувати Viber Telegram Instagram Facebook
Звʼязатись з нами