Прозорість та відкритість

1.1. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.2. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.3. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.4. Витяг зі статуту ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

1.5. Положення про школу ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

 

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

3. Структура та органи управління;

4. Кадровий склад;

5. Освітні програми МОН;

6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

 

7. Мова освітнього процесу: українська;

8. Вакансії, порядок й умови конкурсу на їх заміщення (в разі його проведення): вакантних посад немає;

 

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

10.1. Результати моніторингу якості освіти;

10.2. Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт про діяльність закладу освіти;

12. Правила прийому до закладу освіти;

13. Повідомлення про обробку персональних даних ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»;

14. Розмір плати за навчання;

 

15. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу;

16. Стратегія розвитку на 2019–2024 роки;

17. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

18. Порядок організації дистанційної форми здобуття повної загальної середньої освіти у ТОВ «Центр освіти «Оптіма»;

19. Положення про процедуру зарахування, переведення до іншого закладу загальної середньої освіти, відрахування та облік здобувачів освіти у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»;

20. Положення про особливості організації освітнього процесу за екстернатною формою навчання  в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА».

Зателефонувати Viber Telegram Instagram Facebook
Звʼязатись з нами