Концепція діяльності

     ТОВ «Центр Освіти Оптіма» (далі – Центр) є юридичною особою приватного права. Центр Освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Національною доктриною розвитку освіти, Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про господарські товариства», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (постанова КМУ від 27.08.2010 № 778), Положенням про дистанційне навчання (наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 р.), іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також внутрішніми документами Товариства, що встановлюють правила, регламенти тощо.

     На сучасному етапі відбувається розвиток єдиного європейського освітнього простору, що сприяє розширенню інформаційних і комунікаційних технологій в освіті. У світі йде створення глобальних відкритих освітніх і наукових систем,  які є базою накопичення й поширення наукових знань та забезпечують доступ до різних інформаційних ресурсів широким верствам населення. 

     Основним прогресивним напрямом розвитку освітньої діяльності є створення системи дистанційної освіти. Система дистанційної освіти забезпечить загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж  і надання умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту.  

     Відповідно до Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої Постановою МОН України від  20 грудня 2000 р. дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.

     Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання.

Ознайомитись з повною Концепцією діяльності з надання освітньої послуги у сфері загальної середньої освіти ТОВ «Центр Освіти Оптіма»

 

Зателефонувати Viber Telegram Instagram Facebook
Звʼязатись з нами