Про школу

Нормативні акти

Накази, листи МОН2015 рік Наказ № 2 від 06.01.2015 Щодо заходів безпеки у навчальних закладах Наказ № 5 від 06.01.2015 Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ № 9 від 12.01.2015 Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів

Концепція діяльності

ТОВ «Центр Освіти Оптіма» (далі – Центр) є юридичною особою приватного права. Центр Освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Національною доктриною розвитку освіти, Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про господарські товариства», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (постанова КМУ від 27.08.2010 № 778), Положенням про дистанційне навчання (наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 р.), іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також внутрішніми документами Товариства, що встановлюють правила, регламенти тощо.