Навчальні ігри в школі (Smart Kids, Bristar, GIOS)

Що таке навчальні ігри та edutainment? Як з'явилися навчальні ігри? Чи ефективні навчальні ігри в школі? Які навчальні ігри можна побачити в українських школах? Хто сьогодні створює гарні навчальні ігри для школярів? 

Навчальні ігри та ігрове навчання – це популярна освітня інновація, елементи якої можна зустріти в програмах провідних шкіл світу. Навчання через ігри незмінно супроводжувало людську цивілізацію ще з античної Греції. Свого часу такий метод активно підтримували та розвивали Т. Кампанелла, Ф. Рабле, Дж. Лок, Я. А. Коменський, Ф. Фребель, він знайшов втілення в ділових, військових та бізнес-іграх у США та СРСР. 

Навчальні ігри в наших школах сьогодні – це рекомендована МОН України можливість зробити навчання для наших дітей не тільки цікавим та захопливим, але й значно ефективнішим. У цій статті ми розглянемо, як з'явилися такі ігри, які у цього методу є переваги та недоліки, хто випускає кращі матеріали з цього напряму в нашій країні, а також чому «Оптіма» широко використовує edutainment. 

Історія навчальних ігор 

Далеко не все наше навчання відбувається за шкільною партою або в університетських стінах. Крім наук та дисциплін, кожна людина засвоює безліч навичок, розвиває координацію, баланс, вміння зосереджуватися та ін. саме в ігровій формі. Таке навчання, що базується на неусвідомлюваних механізмах, не є виключно людською рисою. Наприклад, багато тварин опановують мисливські навички через ігри з іншими представниками свого виду. 

Гра як моделювання реальних та практичних завдань була поширена в стародавньому Китаї та античній Греції. Змагання, дискусії, військові ігри – все це широко застосовувалося для формування необхідних навичок, було важливим елементом соціалізації, виховання, вироблення важливих рис і вмінь. 

Вже в епоху Відродження лунали заклики не ігнорувати потенціал ігор і використовувати неусвідомлювані механізми навчання. Італійський філософ Т. Кампанелла та французький мислитель, лікар і письменник Ф. Рабле закликали замінити примус на ініціативну, доступну та мотивуючу гру. 

Чеський педагог та гуманіст Ян Коменський розширив цю ідею, на практиці пропонуючи замінити принцип примусу (школи-каторги) та цехове навчання (школи-майстерні) на принципи ігрового навчання. Як педагогічне спрямування теорія ігор багато чим завдячує німецькому педагогу Фрідріху Фребелю, теоретику дошкільного виховання. Розглядаючи дидактичні ракурси ігор та ігрової діяльності, він одним із перших описав можливу допомогу та перспективи такого методу при навчанні дітей. 

Навчальні ігри нового часу 

Значущий період у розвитку освітніх ігор припадає на XX століття, коли збільшився інтерес до активного навчання, до якого й зараховували ігрові методи. Значним кроком став розвиток ділових ігор у СРСР і США, початок широкого застосування ігрового навчання для підготовки керівників. 

На початку XXI століття велика частина ігрового навчання належала до корпоративної сфери, саме для підготовки та підвищення кваліфікації своїх співробітників компанії  застосовували подібні методи. Хоча й частина шкіл, коледжів, університетів та передових освітніх проєктів впровадили ігрові технології навчання, їх проникнення в систему освіти в цілому порівняно невелике, проте має величезний потенціал. 

Власне термін edutainment склався з поєднання англійських слів освіта (education) та розвага (entertainment), його створили автори документальних фільмів The National Geographic Society та Disney. 

Сьогодні дослідники всього світу виділяють різні терміни для позначення методу навчання через гру, дають свої ключові характеристики такому підходу. Попри різночитання, ігрові методи сьогодні добре відомі великій аудиторії, використовують всі можливості технічного прогресу. З їхньою допомогою гаджети в руках дитини стають потужним інструментом розвитку, а уроки перетворюються на корисне, захопливе та цікаве проведення часу, де кожен учень – активний учасник. 

Переваги та недоліки навчальних ігор в школах 

Як і будь-яка інша інновація, ігрові методики навчання мають свої переваги та недоліки. І хоча найправильнішим варіантом був би аналіз кожної конкретної програми або проєкту, ми спробуємо узагальнити аргументи прихильників та супротивників навчальних ігор. 

Переваги навчальних ігор 

  • Активізують увагу учнів. 

Ігрові завдання та уроки активізують учнів, перетворюють їх із пасивних слухачів на активних учасників освітнього процесу. Рішення практичного та зрозумілого завдання, елемент змагання, командна робота – все це дозволяє краще концентрувати увагу на темі, отримувати більшу самовіддачу від кожного учня. Завдяки залученню не тільки розумових, але й емоційних (або навіть фізичних) ресурсів, цільова тема та її вправи даються легше, запам'ятовуються краще. 

  • Мають легку та цікаву форму. 

Стрес – поганий помічник для навчання, він погіршує здатність концентруватися, знижує запам'ятовуваність матеріалу. Ігровий досвід дає можливість опрацювати найскладнішу тему в легкій і невимушеній формі. Тут немає суворої дисципліни, учні менше побоюються припускатися помилок та виправляти їх, над ними не тяжіють стримуючі фактори та страхи, як під час звичайних занять, створені всі умови для розкриття свого потенціалу. 

  • Дають додаткову мотивацію та швидку реакцію. 

Не всі діти повністю усвідомлюють необхідність вчитися, їх природна цікавість часто мінлива. Ігровий формат може не тільки навчити, але й мотивувати до навчання. Як і у звичайній грі, у разі успішного виконання завдання ми відчуваємо приплив сил, емоційний підйом. Цей «бонус» позитивних емоцій – нагорода від нашого організму за успішно розв'язану задачу, один із багатьох природних механізмів заохочення навчання. Ігровий метод дозволяє не тільки закріпити позитивну мотивацію до навчання, але й домогтися від дитини наполегливості, креативності, ініціативності та цілеспрямованості. 

  • Багатофункціональність. 

За допомогою гри можна пояснити важкий для сприйняття матеріал. Абстрактні формули, складні конструкції та рівняння, повністю нові теми – все це можна викласти через гру, де формування базових навичок може стати гарною основою для подальших тем. 

  • Зменшення дискомфорту. 

Процес навчання неминуче пов'язаний з дискомфортом, особливо на ранніх етапах. Молодші школярі вчаться сприймати інформацію в небачених раніше обсягах, довго концентрувати свою увагу на одному завданні, запам'ятовувати великі обсяги даних. Такі інтенсивні навантаження викликають природний дискомфорт, якого кожна дитина інстинктивно прагне уникнути. 

Ігрові методики допомагають відволікти дітей від неприємних відчуттів, сконцентрувати їхню увагу на позитивних емоціях гри при виконанні завдань, аналогічних традиційним. У результаті дитина менше втомлюється, краще себе почуває, може впоратися зі складнішими завданнями. 

Недоліки навчальних ігор 

  • Складність створення та підготовки. 

Подібні уроки, завдання та вправи вимагають ретельної підготовки. Тут необхідно врахувати масу факторів, адаптувати матеріал для його цільової аудиторії, створити модель запропонованої гри та надати їй навчального змісту. Це часто вимагає багато часу та сил, а також потребує участі декількох фахівців із різних напрямків. 

Простіше кажучи, якщо мова йде про розвивальну комп'ютерну гру для позакласних занять, то саме цю гру й необхідно створювати: захопливу, візуально привабливу, яка коректно працює та змагається за увагу дитини з розважальними конкурентами. 

  • Необхідність комплексного та системного підходу. 

Один навіть найбільш якісний урок або вправа – не чарівна паличка, він слабо вплине на результати навчання дитини. Як у традиційній парадигмі, гарний результат – це наслідок постійної та завзятої праці. І тут важливим є чітке розуміння задач, які ви прагнете вирішити такими іграми. 

Щоб подібний метод зміг розкрити свій потенціал, необхідне усвідомлене та системне його впровадження в освітню програму поряд зі звичними вправами, завданнями та уроками. Саме тому найбільш відомі та успішні проєкти пропонують цілий курс замість бібліотеки окремих уроків, завдань або вправ. 

  • Баланс «нудного» та «цікавого». 

Важливо усвідомлювати, що ігрова форма навчання сьогодні – це лише один з елементів для отримання якісної освіти. За участю такої корисної розваги учень повинен сформувати тверду базу знань, мотивацію до навчання та розвитку. Ігрові методи не повинні ставати самоціллю навчання, рано чи пізно дитині доведеться усвідомити мету своїх занять. 

Неусвідомлювані механізми навчання під час такої гри хоча й демонструють гарні результати, але не зможуть замінити усвідомлюваних традиційних методів у довгостроковій перспективі. Навпаки, вони повинні розширити навчальну програму, допомогти дитині впоратися з тим усвідомленим інструментарієм, який їй нададуть викладачі за роки навчання. 

Це цікаво! 

Саме з цією особливістю освітніх ігор і пов'язана критика гейміфікації освіти. Подібна проблема може виникнути, якщо припуститися серйозної помилки під час складання навчального плану, або коли перед навчальними іграми поставлено некоректне завдання. 

Навчальні ігри в «Оптімі» 

«Оптіма» від початку створювалася батьками як школа європейського зразка в Україні, навчальний заклад, в якому хочеться навчати своїх дітей. Під час складання програми ми спиралися на міжнародні стандарти, передові вітчизняні та зарубіжні педагогічні напрацювання. 

В умовах дистанційної освіти школа може зробити навчання цікавим та привабливим, здатним на рівних змагатися за увагу учня з можливими розвагами. Завдяки широкому використанню сучасних технологій та гнучкої програми в «Оптімі» є безліч можливостей для інновацій та якісних навчальних ігор. Ми віддали перевагу трьом відомим освітнім проєктам. 

Smart Kids 

Програма «Розумники (Smart Kids)» – це одна з найвідоміших освітніх ініціатив, офіційний партнер «Оптіми», 17 000 яскравих, цікавих інтерактивних завдань з української мови та математики для учнів молодших класів, експериментально підтверджена ефективність. 

У межах всеукраїнського експерименту 2014-2017 років проєкт «Розумники» допоміг підвищити мотивацію та успішність учнів, прискорити засвоєння навчального матеріалу, досягти чудових результатів у розвитку пам'яті, концентрації та логічного мислення. 

За результатами експерименту програма «Розумники (Smart Kids)» рекомендована МОН України для учнів молодших класів та дітей дошкільного віку. Крім української мови та математики, проєкт готує новий природознавчий напрям. 

Bristar 

Bristar – це незвичайна студія, яка спеціалізується на створенні освітніх ігор, інтерактивних підручників та вправ. В її штаті пліч-о-пліч працюють професійні педагоги та талановиті творці ігор, сценаристи та художники. Серед доступних на комп'ютері, телефоні або планшеті ігор можна зустріти як тренажери з математики, хімії, географії, правил дорожнього руху, так і великі сюжетні та змагальні навчальні ігри. 

За допомогою Bristar діти можуть не тільки інакше поглянути на знайомі предмети, але й перетворити рутину в захопливу пригоду, а звичайний щоденник та його заповнення – в цікавий процес інтерактивного розвитку свого «персонажу». 

Студія Bristar – офіційний партнер дистанційної школи «Оптіма». На базі напрацювань Bristar реалізовані інтерактивні уроки «Росток» для молодших класів та сучасні підручники від видавництва «Генеза». Крім того, студія займає активну позицію, допомагає вітчизняним школам у сфері IT-рішень для організації навчального процесу, надає свій хмарний сервіс, освітню платформу для занять, ігор, перевірки завдань та вправ, віртуальний щоденник, зручну систему для комунікації між учителем, адміністрацією школи, батьками та дитиною. 

GIOS 

GIOS – одна з найцікавіших українських ініціатив, яка швидко здобула підтримку МОН, STEM-коаліції, Інституту педагогіки та Інституту цифрової трансформації. Вона орієнтована на 5-11 класи, допомагає зробити математику та STEM-дисципліни захопливими, зрозумілими та цікавими. 

GIOS – це особливе поєднання гейміфікації, елементів соціальної мережі, інтерактивних роликів та неймовірної кількості цікавих вправ. Візитівкою GIOS стали креативні рішення освітніх завдань, вдале поєднання передових педагогічних напрацювань та глибоке розуміння своєї аудиторії. 

Учень «Оптіми» та активний користувач GIOS вирішить безліч задач, зможе розвинути увагу до деталей, логічне та критичне мислення, значно випередить шкільну програму. Завдання та вправи від GIOS допоможуть не тільки підготуватися до контрольних робіт, олімпіад та ЗНО, але й покажуть, як застосовувати математику для вирішення цілком реальних щоденних завдань та проблем. 

Складаючи навчальну програму, ми прагнемо дотримуватися балансу між традиційним усвідомлюваним підходом та ігровими методами навчання. Найбільшу ефективність ми бачимо в органічному поєднанні їхніх переваг та особливостей. 

Використовуючи напрацювання кращих вітчизняних та закордонних освітніх ініціатив, ми можемо не тільки навчити дітей, дати їм тверду шкільну базу, але також прищепити їм тягу до знань. Завдяки такому підходу наші вихованці не тільки люблять школу, вони намагаються опрацювати кожну тему краще, вирішити більше цікавих прикладів та завдань, в результаті демонструючи дивовижні результати на олімпіадах та ЗНО. 


Зателефонувати Viber Telegram Instagram Facebook
Звʼязатись з нами