Кейс-уроки: що це та в чому їхні переваги?

Що таке кейс-урок? Як складається та проходить кейс-урок? Хто та коли вигадав кейс-метод? Що потрібно для проведення кейс-заняття? Хто в Україні займається складанням кейс-уроків? 

Багато учнів загадуються, що їм дадуть шкільні знання? Навіщо потрібно вчити кілька дисциплін замість того, щоб вибрати тільки профільну? Як застосувати шкільні знання на практиці? Щобільше, багато дітей легко опановують теоретичні завдання, але пасують перед практичним застосуванням своїх знань. 

Однією з сучасних відповідей на проблему розриву теорії та практики стали кейс-уроки. Тут ми спробуємо висвітлити, що це таке, як вони виникли та чому в наших школах такі заняття просто необхідні. 

Кейс-уроки: що це? 

Трішки історії 

Предтечі кейс-методу нам добре відомі ще з античних часів. Обговорення та аналіз «випадків» був одним із улюблених методів навчання Сократа. В античній Спарті значного поширення набуло обговорення «ситуацій», які виникли на полі бою та ін. 

Як напрямок кейс-метод активно розроблявся ще з 19-го століття, але в конкретну концепцію та метод організації заняття оформився тільки в 1918-1920-х роках, а популярність він отримав аж у 1970-1980-х роках. 

Професура Гарвардської бізнес-школи зіткнулася з проблемою: студенти погано сприймали суху наукову інформацію та зовсім не уявляли, як застосувати свої знання на практиці. Висновок був закономірний, але невтішний: вчити майбутніх бізнесменів як вчених – неефективно. 

Вирішення знайшли в колективних обговореннях реальних випадків, дилем або проблем, з якими стикалися запрошені бізнесмени та топменеджери. Разом із гостями викладачі та студенти аналізували кожен випадок, спільно шукали найбільш вдалі рішення. 

Одним із піонерів case-study в школі був педагог Віктор Миколайович Сорока-Росинський, він застосовував подібні методики в спецшколі імені Ф. М. Достоєвського, починаючи з 1918-го року. 

Кейс-урок сьогодні 

Сьогодні концепція case-study широко застосовується в провідних школах та університетах світу, а серйозне навчання керівників або фахівців складно уявити без розв'язання кількох сотень таких практичних завдань. 

Кейсом (від англ. case) заведено називати одну конкретну справу, подію або випадок. Юрист, який аналізує проблему клієнта та допомагає знайти краще рішення, лікар, який займається постановкою діагнозу, – вони кожен раз вирішують один «кейс». Саме за цією аналогією і створено метод, який допомагає учням або студентам освоїти та застосовувати знання на практиці. 

Кейс-урок – це урок, побудований на спільному розгляді та обговоренні однієї або декількох проблем, явищ або тем. Під час заняття учні не тільки беруть активну участь у навчальному процесі, але можуть бачити практичне застосування отриманих знань. 

Чому в школі кейс-уроки такі ефективні? 

По-справжньому геніальні ідеї часто здаються простими та очевидними, коли вони вже сформульовані. Попри всю свою ілюзорну простоту, такий метод задіює багато механізмів навчання, має безліч деталей і нюансів. Але й пропонує серйозні переваги. 

  • Кейс-уроки цікаві та інтерактивні. 

Під час звичайних уроків багато учнів переходять у так званий «пасивний режим». Іншими словами, вони просто слухають, часто не заглиблюючись у завдання. Кейс-уроки не тільки активізують аудиторію, примушуючи її осмислювати отримані знання, але й включають її в спільну роботу. 

  • Містять відразу кілька дисциплін. 

З одного боку, case-study допомагає наочно розглянути міждисциплінарний підхід, розвинути вміння дивитися на завдання з позиції різних дисциплін. У перспективі це допоможе молодим людям глибше розібратися в складніших та профільних предметах. 

З іншого боку, грамотно складений кейс-урок містить елементи мнемотехніки. Наш мозок краще запам'ятовує інформацію, яка «прив'язана» до вже існуючих елементів у пам'яті або емоційно забарвлена. Кейс-метод допомагає перевести інформацію з абстрактної категорії в доступнішу для нашого мозку форму, створити не тільки асоціації, але й стійкі зв'язки між дисциплінами, укласти в єдину картину світу знання з різних предметів. 

  • Орієнтовані на практику. 

Кейс-уроки добре допомагають навчити дітей думати. У завданнях дорослого життя, які й моделює кейс-метод, часто не існує однозначно правильних та неправильних відповідей. Оптимальний варіант для кожної конкретної ситуації доводиться шукати самостійно, спираючись на вже наявні знання. 

Це допомагає дітям нарешті отримати відповідь на питання про мету навчання. Чим раніше молода людина отримає знання та зрозуміє, як їх застосовувати, тим більш осмисленим та мотивованим буде її навчання в майбутньому. 

  • Вони мотивують. 

Крім усвідомленої застосовності своїх знань, case-study має цінні складові – емоційне залучення та швидкий позитивний відгук (тобто розв'язання кейсу). 

Пошук рішення, спільна командна робота та досягнення результату емоційно забарвлюють знання, що дозволяє легше відновити їх у пам'яті. Швидкий позитивний відгук не тільки допомагає дитині усвідомити, що вона в змозі засвоїти всі шкільні предмети. Це підвищує мотивацію дитини, дозволяє спрямувати та винагородити її зусилля у навчанні. 

  • Вчать працювати з інформацією. 

На простих завданнях діти вчаться розглядати тему з різних боків, виокремлювати важливе, розпізнавати та аналізувати ключові аспекти. 

У такій концепції, навіть якщо молода людина не знає точної відповіді на одну з проблем, вона зможе сформувати перелік необхідних питань, визначити, до якої галузі вони належать, де шукати необхідні відповіді. 

  • Допомагають розвинути корисні навики. 

Участь в обговоренні кожного кейса та спроба знайти його ефективне вирішення допомагає дітям розвинути навички, які зараз називають soft skills. Учень вчиться не тільки розмірковувати, грамотно формулювати свою думку, відстоювати свою позицію, переконувати, залагоджувати конфлікти, але й організовувати командну роботу. 

Кейс-уроки в «Оптімі» 

Наша школа не могла проігнорувати такий потужний інструмент навчання, як case-study. В «Оптімі» кейс-уроки варіюються за складністю, активно застосовуються не тільки для мотивації учнів, але також для закріплення вже пройденого матеріалу. З їхньою допомогою діти можуть розібратися з міждисциплінарними зв'язками. Ці уроки роблять навчання цікавим, дозволяють по-новому поглянути на звичні теми. 

У своїй програмі «Оптіма» використовує як напрацювання вітчизняних фахівців (кейс-уроки Володимира Співаковського та ін.), так і передові європейські матеріали. Найскладнішу частину в case-study (методичну та методологічну) «Оптіма» реалізовує спільно з передовими фахівцями. 

Простіше кажучи, ми ретельно вивчаємо нові підходи до кейс-навчання, детально розбираємо вже запропоновані готові уроки, формуємо з найбільш ефективних свою навчальну базу, наші викладачі проходять спеціальне навчання для роботи з цим методом. 

Завдяки такому підходу вихованці школи отримують від уроків максимум знань, користі та вражень, завжди хочуть дізнатися більше, зрозуміти тему краще. Отримання знань стає не «обов'язком», а захопливим пошуком, де за підсумком діти самостійно надають перевагу навчанню перед звичайними розвагами. 


Зателефонувати Viber Telegram Instagram Facebook
Звʼязатись з нами