Хто може навчатись дистанційно?


Навчатися дистанційно може дитина з будь-якої родини. Щоб навчатися дистанційно в школі «Оптіма» не потрібно ніяких спеціальних документів або підстав.
У Законі України «Про освіту» зазначено:
Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх
Основними формами здобуття освіти є:
- інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
- індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві) (стаття 9);
2. Здобувачі освіти мають право на:
- навчання впродовж життя та академічну мобільність;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання (стаття 53).

Telegram Bot Optima Telegram Bot