Хто може навчатися дистанційно?

Ти можеш навчатися дистанційно!

Дистанційна школа «Центр освіти «Оптіма» – це гідна альтернатива традиційній очній освіті.
Помилково думати, що дистанційна школа орієнтується на дітей, які погано адаптуються у звичайній.
Ні!
Це школа для дітей, які мають інші, більш важливі на даному етапі свого життя пріоритети – спорт, мистецтво, науку. У дистанційній школі можуть навчатися діти, які проживають в іншій країні та в іншому часовому поясі, засвоюючи програму українського освітнього закладу відповідно до затвердженого календарно-тематичного плану, що надає можливість отримати український документ про освіту. 
Дистанційна школа «Центр освіти «Оптіма» - не самоосвіта. Це школа, де є розклад, учитель, регулярний контроль знань через самостійні та контрольні роботи, навчальні та творчі завдання. Спілкування з учителем здійснюється через онлайн-консультації, онлайн-лекції або предметні вебінари, чат, телефонні консультації тощо. Дитина може поставити учителю запитання і отримати на нього компетентну відповідь, а отже, здійснюється зворотній зв'язок, що психологічно дає можливість відчувати себе учнем – частиною багатогранного живого організму шкільної спільноти. ОПТИМістом! 
Регулярно здійснюється контроль знань, що дає можливість батькам спостерігати за успішністю й темпами оволодіння дитиною навчальним матеріалом.
Дистанційна школа «Центр освіти «Оптіма» - це комфортне навчання високого рівня!

Ти можеш стати ОПТИМістом, якщо Ти:

- з родини, яка не задоволена умовами та рівнем освіти, що надають традиційні школи;
- активно займаєшся спортом, мистецтвом, рекламою тощо;
- з обласного села, де важко дістатися до школи; 
- із зони АТО або тимчасово окупованих територій (Донецької та Луганської обл., Криму);
- дитина з обмеженими можливостями або з особливими освітніми потребами.

Навчатися дистанційно може дитина з будь-якої родини.
Щоб навчатися дистанційно в школі «Оптіма» не потрібно ніяких спеціальних документів або підстав.
У Законі України «Про освіту» зазначено:
Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх
Основними формами здобуття освіти є:
- інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
- індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві) (стаття 9);
Здобувачі освіти мають право на:
- навчання впродовж життя та академічну мобільність;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання (стаття 53).


Результатом якісної освіти, що забезпечує «Центр освіти «Оптіма», має бути виховання здорового покоління з чіткою громадянською позицією, яке хоче і вміє вчитися упродовж усього життя, покоління свідомих громадян, здатних збудувати цивілізовану європейську державу і жити в цій державі.

Особи, що знаходяться за межами України або на тимчасово окупованій українській території, мають можливість вступити до дистанційної школи "Оптіма" без фізичної присутності, використовуючи засоби електронного та поштового зв`язку.

Telegram Bot Optima Telegram Bot